Back to the overview
Department Digital Data Management

Biografie

Ger Ruigrok volgde de opleiding bibliotheek- en documentatiekunde en was vervolgens ruim twintig jaar werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek, waar hij verantwoordelijk was voor het ISSN Centrum Nederland, alsmede het bibliograferen van in Nederland verschijnende periodieken. Sinds 2003 is hij aan het Huygens ING verbonden als bibliografisch projectmedewerker voor de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG). Daarnaast verricht hij werkzaamheden voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland en het project ‘Generale Missiven VOC 1610-1795’. Tevens is hij verantwoordelijk voor het bestellen en plaatsen van werken die opgenomen worden in de Huygens ING handbibliotheken.

Publications